Üyelik Sözleşmesi

Genel Kullanım Şartları
1 ) Kullanım Şartlarının Konusu, Geçerlilik Alanı
1.1 Ejder2 oyunu sadece güncel versiyonda kullanılabilir.
1.2 Ejder2  oyunu sadece tüketiciler için eğlence amaçlıdır. Bu hizmetlerin kazanç elde etmek için kullanılması kesinlikle yasaktır. 
1.3 Kullanıcı, Ejder2  muhtemel versiyon güncellemelerinden veya başka güncellemelerden yararlanabilmek için kendi yazılım ve donanımların güncel ve uygun olmasından bizzat sorumludur.
1.4 Bu kullanım şartlarından farklılık gösteren ve kullanıcıya ait olan düzenlemeler geçerli değildir.

2) Sözleşmenin Yapılmasıyla İlgili Genel Hükümler
2.1 Ejder2  oyun hizmetlerinin kullanılabilmesi için kullanıcıların kayıt formunu eksiksiz şekilde doldurarak kayıt yapması gerekmektedir. 
2.2 Kullanıcı olarak sadece münferit kişiler kabul edilir (grup, aile, eş v.s. kabul edilmez). Kayıt şahsen yapılmalıdır. Üçüncü şahısların başkasının adına kayıt yaptırması yasaktır.
2.3 Kullanıcı, kaydını yaparken oyuncu adı ve kendi adına kayıtlı olan bir e-posta adresi gibi bilgiler verecektir. Kullanıcı belli bir oyuncu adının verilmesini talep edemez. 
Oyuncu adı üçüncü kişilerin haklarını zedelememeli, diğer kanuni hükümleri ihlal etmemeli ya da geleneklere aykırı olmamalı. Ejder2 ekip üyelerinin taklidi olmamalı, küfür / hakaret içermemeli, dini, milli, ahlaki değerler aykırı olmamalı. Cinsel, pornografik ifadeler içermemelidir. Bunlardan sadece kullanıcı sorumludur. Bunun dışında oyuncu adı olarak bir e-posta adresi ya da web sitesi adresi seçilemez. Kullanıcının kayıt yaptırırken verdiği bilgiler gerçek ve eksiksiz olmalıdır. Kullanıcı kayıt yaparken verdiği bilgileri her zaman güncel tutmakla yükümlüdür.
2.4 Kullanıcı burada düzenlenen kullanım sözleşmesi ve ceza sistemini Ejder2  internet sitelerinde gereken bilgileri girerek ve kayıt işlemini tamamlayarak kabul etmiş sayılır. ‪Ejder2 ise bu teyidi kullanıcı hesabını etkinleştirerek kabul eder. ‪Ejder2 kullanıcı hesabının onaylanması için kullanıcının e-posta adresini doğrulamasını (Op-In işlemi) isteyebilir. ‪Ejder2 bunun için kullanıcıdan e-posta adresine gönderilen onay e-postasıyla e-posta adresini onaylamasını ister. Hesabın ‪etkinleştirilmesiyle birlikte Ejder2 ile kullanıcı arasında bu kullanım şartları doğrultusunda bir kullanım sözleşmesi akdedilmiş olur.
2.5 Kullanıcı kayıt işlemini başarıyla tamamladığında kendi yönetebileceği bir kullanıcı hesabına sahip olur. Kullanıcı hesabı oluşturulurken aksi belirtilmediği takdirde, Ejder2 oyun sayfasında açılan bir kullanıcı hesabı, sadece Ejder2 için geçerli olup başka çevrimiçi oyunlar için geçerli değildir. ‪Ejder2 , kullanıcı hesaplarının birden fazla Ejder2 hizmeti için kullanılabilmesi için teknik şartlar oluşturma hakkını saklı tutar.

3 ) Kullanıcının Genel Yükümlülükleri
3.1 Oturum Açma Bilgileri, Parolalar, Şifreler
3.1.1 Kullanıcı, oturum açma bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Kullanıcı, özellikle de oturum açma bilgilerini sadece ‪Ejder2‬ hizmetleri içinde kullanmakla ve bunları yetkisiz üçüncü kişilerin müdahalesine karşı korumakla yükümlüdür.
3.1.2 "Oturum Açma Bilgileri" teriminden kastedilen, kullanıcıyı doğrulamak ve üçüncü kişiler tarafından yetkisiz kullanımları önlemek için kullanılan, kullanıcıya ait kişisel erişim bilgileridir. Şifre, oyuncu adı ile aynı olmamalı ve rakam ve harflerden oluşan en az sekiz haneli bir kombinasyondan oluşmalıdır.
3.1.3 Kullanıcının, üçüncü kişilerin bu bilgilere yetkisiz olarak ulaşmış olduğu veya ulaşmış olabileceği yönünde şüphe duymasına yol açan bir nedenin var olması durumunda, ‪Ejder2‬ durumdan derhal haberdar edilmeli ve bilgileri değiştirilmeli veya Ejder2‬ tarafından değiştirilmesi sağlanmalıdır. ‪Ejder2‬ bilgilerinin istismar edildiğine dair bir dayanağının mevcut olması halinde, kullanıcının giriş hakkını geçici olarak bloke etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, istismar şüphesi ortadan kalkar kalkmaz tekrar giriş hakkına sahip olur.
3.1.4 Kurallarda istisna söz konusu olmadığı sürece kullanıcı hiçbir durumda başka bir kullanıcıya ait oturum açma bilgilerini kullanma hakkına sahip değildir.

3.2 Ejder2 Hizmetlerinin Kullanımı
3.2.1 Kullanıcı Ejder2 hizmetlerinin çalışma şekline zarar verecek veya bunları tehlikeye atabilecek her türlü eylemden kaçınacak ve erişim hakkı olmadığı verilere erişmeye çalışmayacaktır.
3.2.2 Kullanıcının çevrimiçi oyunlara her türlü manipülasyon amaçlı müdahalesi yasaktır. Kullanıcı özellikle fonksiyonu veya oyunun seyrini bozabilecek işlemler, mekanizmalar veya yazılımlar kullanma yetkisine sahip değildir. Kullanıcı, teknik kapasitelerin beklenmeyecek ölçüde aşırı yüklenmesine neden olabilecek işlemler yapamaz. Kullanıcının, ‪
Ejder2 tarafından oluşturulmuş içerikleri bloke etmesine, üzerine yazarak değiştirmesine veya modifiye etmesine ya da başka şekilde bozarak çevrimiçi oyuna müdahale etmesine izin verilmemektedir.
3.2.3 Bunun dışında kullanıcının, çevrimiçi oyuna internet tarayıcısı veya sunulan istemci programı haricindeki başka programlarla girmesi yasaktır. Bu hüküm özellikle de Bot'lar ya da web arayüzünü değiştiren veya tamamlayan başka araçlar için geçerlidir. 
Aynı şekilde, kullanıcıya birlikte oynadığı kişilere karşı avantaj sağlayan skriptler ve programlar kullanılması da yasaktır. Bunların arasında otomatik yenileme fonksiyonları ve otomatikleştirilmiş işlemden sayılan ve internet tarayıcısına entegre edilmiş 
diğer mekanizmalar da yer almaktadır. 
Kullanıcı hiçbir durumda şunları yapamaz:
 a) Çevrimiçi oyunların oyun serüvenini değiştiren hileler, modlar ve/veya hack'ler oluşturamaz veya kullanamaz,
 b) "Veri araştırma" imkanını sağlayan veya başka bir şekilde çevrimiçi oyunlar ile bağlantılı bilgileri yakalayan veya toplayan yazılımlar kullanamaz,
 c)
Ejder2 oyununda kullanılan sanal eşyaları, üçüncü şahısların gerçek parası karşılığında satın alamaz, satamaz, takas edemez veya bu tür eylemleri (sosyal medya, web kanalları dahil olmak üzere hiç bir kanalden) deneyemez. Bu hususları ihlal eden kullanıcıların tespit edilmesi halinde, Ejder2 bu maddenin ihlalinden doğan maddi ya da manevi tüm zararlarını tazmin etme hakkını saklı tutar.

4 ) İletişim Olanaklarının Kullanımına İlişkin Özel Şartlar
4.1 Ejder2 resmi dili Türkçe'dir.
4.2 Ejder2 kullanıcıya kendi içerikleri ve hizmetleri için çeşitli iletişim olanakları sunabilir ve kullanıcı bunları mevcudiyetleri çerçevesinde kullanabilir. ‪Ejder2 bu hususta bilgi alışverişi için gereken teknik imkanları sunmaktadır.
4.3 Kullanıcının, ‪Ejder2 hizmetleri içinde aşağıdaki kurallara aykırı bir takım içerikler (örn. resimler, videolar, bağlantılar, isimler, metinler, kelimeler) yayınlaması veya yayması yasaktır:
 a) Yürürlükteki yasalara aykırı, genel düzene veya ahlaka aykırı olan;
 b) Marka, patent, telif hakları, ticari sır veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden;
 c) Müstehcen, ırkçı, şiddeti yücelten, pornografik, gençlik için tehlike arz eden veya çocukların ya da güçsüz karakterdeki kişilerin gelişimi için tehlike arz eden;
 d) Hakaret, rahatsız edici veya iftira edici nitelikte olan;
 e) Zincirleme mektup veya zincirleme satış sistemi içeren;
 f) Ejder2 tarafından sunulduğu veya desteklenmiş olduğu izlenimini yaratan;
 g) Üçüncü şahısların onayı olmadan, onlara ait kişisel bilgileri içeren;
 h) Ticari, özellikle reklam özelliği olan.
4.4 Bunların dışında kullanıcı seçtiği kelimelere dikkat etmeye ve politik veya dini içerikler ve cinsel içerikler yaymamakla yükümlüdür.
4 5 Servislerin herhangi birinde (Facebook,Youtube,Twitch Discord, vb) gösterilen uygunsuz davranışlar oyun içerisinde yapılmış gibi algılanıp cezai işlem uygulanabilir.
4.6 Kullanıcı Ejder2 ceza sistemine uymaz ve süresiz ihraç kararı alınırsa, hesap üzerinde hak talep edemez, yaptığı harcamaların iadesini talep edemez.

5 ) Yükümlülük İhlalinin Sonuçları
5.1 Ejder2 tarafından kınanan içerikler, kullanıcı tarafından sadece bir şüphe söz konusu olsa bile kaldırılacaktır. ‪Ejder2 bu tür içerikleri kendi kaldırma hakkını saklı tutar.
5.2 Kullanıcılardan herhangi birinin üçüncü kişilerin haklarını, bu kullanım şartlarını veya kullanılabilen ilgili ilave şartları ve oyun kurallarını kusurlu bir şekilde ihlal ettiğine dair gerçek kanıt bulunması halinde Ejder2 kendi takdirine göre aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alabilir (tabii eğer bu ihlalden kullanıcı şahsen sorumluysa):
 a) İçerikleri değiştirme ve silme,
 b) Kullanıcıyı uyarma,
 c) İlgili çevrimiçi oyunda kusurlu davranışı açıklama ve kullanıcı adını verme,
 d) Kullanıcının hesabını geçici olarak bloke etme,
 e) Kullanıcıyı ileriki durumlarda bile ihraç etme.

6 ) Bu Kullanım Şartlarının Değiştirilmesi, Diğer Hususlar, İletişim, Bölünebilirlik Maddesi
6.1 Ejder2 bu kullanım şartlarını ve ceza sistemi kurallarını herhangi bir duyuru veya bildirim yapmadan değiştirilme hakkını saklı tutar. Kullanıcı değiştirilen kullanım şartları yürürlüğe girdikten sonra oturum açarsa, bu yeni kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.
6.2 Ejder2 bu kullanım şartlarında aksi belirtilmediği sürece kullanıcı ile e-posta yoluyla iletişim kurar. Kullanıcı kayıt sırasında belirtilen e-posta adresinde düzenli olarak ‪Ejder2 üzerinden gelen bildiriler olup olmadığını kontrol edecektir. Kullanıcı Ejder2 ile iletişime geçtiğinde çevrimiçi oyunu ve ilgili kullanıcı hesabını belirtmelidir.
6.3 Ejder2 destek hizmetleri için‬ kullanıcılara bir destek sistemi sunmuştur. ‪Ejder2 , destek konularında kullanıcıyı sadece bu destek sistemi üzerinden iletişim kurması için uyarma hakkına sahiptir. Kullanıcı başka kanallar aracılığıyla destek talep etmemelidir, yöneticiler dahil hiçbir şahısa kullanıcı bilgilerini vermemelidir. Bundan doğacak zararlardan Ejder2 sorumlu değildir.
6.4 Kullanıcılar diğer oyuncuların kuralları ihlal ettiğini düşünüyorsa bunu destek sistemi üzerinden en geç 48 saat içerisinde yönetim ekibine iletmelidir. İhlalin öncesi ve sonrası konuşma ve davranışların net şekilde göründüğü, tarih, saat ve sunucu ismi görülen, çözünürlüğü en az 720p olan videolar haricinde kanıt kabul edilmeyecektir.
6.5 Kullanıcılar yönetim ekibinin görevini suistimal ettiğini düşünüyorlarsa bunu Ejder2 destek sisteminden video kanıtı ile birlikte bildirme hakkına sahiptir.
6.6 Ejder2 resmi kanalları haricindeki farklı uzantılı taklit siteler, resmi kanallarımızca duyurulmamış taklit sosyal medya hesapları, yönetim ekibini taklit eden üçüncü kişiler tarafından yapılan her türlü hırsızlık girişimini önlemek kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Ejder2 'nin bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.

Ejder2 Yönetim
Haziran 2022